कृषि उपज मंडी भावकृषि दर्शन

कृषि उपज मंडी मंदसौर  भाव 15 दिसंबर 2023

कृषि उपज मंडी मंदसौर  भाव 15 दिसंबर 2023

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

*मक्का* 2152—-2641

*उड़द* 5556—-8000

*सोयाबीन* 4000—-4820

*गैहु* 2460—-3010

*चना* 4882—–5431

*मसुर* 5250—–5987

*धनिया* 5800—–7700

*लहसुन* 10000-22500

*मैथी* 4900—-6150

*अलसी* 4700—-5200

*सरसों* 4880—-7079

*तारामीरा* 4771—4771

*इसबगोल* 10101–18001

*प्याज* 551—-2222

*कलोंजी* 11730–16179

*तुलसी* *NIL*

*डालर* 12000-13860

*तिल्ली* 14300-16230

*मटर* 2380—-2953

*असालीया* 8801–10850

*ग्वार* 4801—4801

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
site-below-footer-wrap[data-section="section-below-footer-builder"] { margin-bottom: 40px;}