कृषि उपज मंडी भावकृषि दर्शन

कृषि उपज मंडी मन्दसौर भाव 06 जुलाई 2023 गुरुवार

*****************

कृषि उपज मंडी मन्दसौर भाव 06 जुलाई 2023 गुरुवार

 शनिवार, रविवार को मन्दसौर मंडी में अवकाश रहेगा

  [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ 

 *मक्का* 1900—2211

 *उड़द* 6600—7110

 *सोयाबीन* 4150—4950

 *गैहु* 2101—2555

 *जौ* 1700—1793

 *चना* 4036—4800

 *मसुर* 5050– 5663

 *धनिया* 4000—6300

 *लहसुन* 5020–13700

 *मैथी* 5500—7500

 *अलसी* 3500—4790

 *सरसों* 4700—4972

 *तारामीरा* 5060–5120

 *इसबगोल* 17000–23700

 *प्याज* 450–1538

 *कलोंजी* 10200–17381

 *तुलसी* 20671-21699

 *डालर* 8800–12414

 *तिल्ली* 9701-14680

 *मटर* 2301—2301 

 *असालीया* 9091–10152

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
site-below-footer-wrap[data-section="section-below-footer-builder"] { margin-bottom: 40px;}