कृषि उपज मंडी भावकृषि दर्शन

कृषि उपज मंडी मन्दसौर भाव 18 अगस्त 2023 शुक्रवार

****************

कृषि उपज मंडी मन्दसौर भाव 18 अगस्त 2023 शुक्रवार

 

  [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

 *मक्का* 1900—-2350

 *उड़द* 6100—8051

 *सोयाबीन* 4000—-4981

 *गैहु* 2300—-2952

 *जौ* 1600—-1799

 *चना* 5101—–5896

 *मसुर* 5401—- 6261

 *धनिया* 6300—–7400

 *लहसुन* 6000—-16000

 *मैथी* 6200—–7310

 *अलसी* 4640—–5164

 *सरसों* 4700—-5501

 *तारामीरा* 5280—-5340

 *इसबगोल* 16000–24301

 *प्याज* 551–2000

 *कलोंजी* 12000–17070

 *तुलसी* 13000-21390

 *डालर* 9500—-14591

 *तिल्ली* 12751–16140

 *मटर* 3501—-4381 

 *असालीया* 8730—10400

 *मुंग* *NIL* 

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
site-below-footer-wrap[data-section="section-below-footer-builder"] { margin-bottom: 40px;}