कृषि उपज मंडी भावकृषि दर्शन

कृषि उपज मंडी मन्दसौर भाव 16 अगस्त 2023 बुधवार 

*********************

कृषि उपज मंडी मन्दसौर भाव 16 अगस्त 2023 बुधवार 

           

  [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

 *मक्का* 1850—-2151

 *उड़द* 6000—7361

 *सोयाबीन* 4350—-4971

 *गैहु* 2135—-2946

 *जौ* 1728—-1798

 *चना* 5100—–5710

 *मसुर* 5401—- 6261

 *धनिया* 6250—–7230

 *लहसुन* 6000—-14500

 *मैथी* 6500—–7310

 *अलसी* 4720—–5231

 *सरसों* 4700—-5381

 *तारामीरा* 4380—–5339

 *इसबगोल* 14001–24400

 *प्याज* 700–2101

 *कलोंजी* 12001–16900

 *तुलसी* 21800-21800 

 *डालर* 9800—-15000

 *तिल्ली* 10900–16421

 *मटर* 3652—-3881 

 *असालीया* 8001—10501

 *मुंग* *NIL* 

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
site-below-footer-wrap[data-section="section-below-footer-builder"] { margin-bottom: 40px;}