कृषि दर्शनकृषि उपज मंडी भाव

कृषि उपज मंडी  मन्दसौर भाव 05 मार्च 2024 मंगलवार

कृषि उपज मंडी  मन्दसौर भाव 05 मार्च 2024 मंगलवार

  [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

 *मक्का* 2240—-2283

*उड़द* 6000—-7800

 *सोयाबीन* 3851—-4551

 *गैहु* 2881—-2981

 *चना* 4500 —-5569    

 *मसुर* 4900 —-5550

 *धनिया* 5000 —-7200

 *लहसुन* 4000—13000

 *मैथी* 5099—-6300

 *अलसी* 4381—-5226

 *सरसों* 4500—-4850

 *तारामीरा* 4699—-4740

 *इसबगोल* 14000-14000 

 *प्याज* 680 —-1480

 *कलोन्जी* 11300-18400

 *तिल्ली* 12250-12250

 *जौ* 1900—-2011

 *मटर* 4200—-4200       

 *असालीया* 5120—-7241

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
site-below-footer-wrap[data-section="section-below-footer-builder"] { margin-bottom: 40px;}