कृषि दर्शनकृषि उपज मंडी भाव

कृषि उपज मंडी मन्दसौर भाव 07 फरवरी 2024 बुधवार

कृषि उपज मंडी मन्दसौर भाव 07 फरवरी 2024 बुधवार

  [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

 *मक्का* 2101—-2315

 *उडद* 5200—-8901

 *सोयाबीन* 3505—-4660

 *गैहु* 2375—-3156

 *चना* 5202 —-5656

 *मसुर* 5101 —-5901

 *धनिया* 4301 —-6591

 *लहसुन* 9000–28800

 *मैथी* 4800—-6400

 *अलसी* 4701—-5000

 *सरसों* 3910—-4949

 *प्याज* 416- —-1534

 *कलोन्जी* 11300-16561

 *डालर* 9750–15302   

 *तिल्ली* 11100-14301

 *मटर* 2400—-2400   

 *असालीया* 7450—-8920

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
site-below-footer-wrap[data-section="section-below-footer-builder"] { margin-bottom: 40px;}