कृषि उपज मंडी भावकृषि दर्शन

कृषि उपज मंडी नीमच भाव  27 दिसंबर 2023 बुधवार

कृषि उपज मंडी नीमच भाव  27 दिसंबर 2023 बुधवार 

भाव न्यूनतम – अधिकतम 

गेंहू 2481-3301

मक्का 1950-2571

जौ 1900-2110

उडद 5600-8651

चना 5022-5525

मसूर 4000-5900

चना डालर 7800-13001

सोयाबीन 3851-5120

रायडा 4700-5190

मूंगफली 5200-8450

अलसी 4700-5076

तिल्ली 15775-16700

पोस्ता 81000-115900

मैथी 4200-6900

धनिया 3000-8000

अजवाईन 7600-14651

इसबगोल 11000-18050

कलौंजी 9500-17300

लहसुन 4100-23000

प्याज 351-1599

अश्वगंधा 7000-42001

तुलसी बीज 15600-26350

चिया बीज 9500-16252

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
site-below-footer-wrap[data-section="section-below-footer-builder"] { margin-bottom: 40px;}