कृषि उपज मंडी भावकृषि दर्शन

कृषि उपज मंडी  मन्दसौर भाव 21 दिसंबर 2023 गुरुवार

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}

कृषि उपज मंडी  मन्दसौर भाव 21 दिसंबर 2023 गुरुवार

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

*मक्का* 2000—-2200

*उड़द* 4499—-8999

*सोयाबीन* 4200—-4829

*गैहु* 2380—-3100

*चना* 4900 —-5200

*मसुर* 4940—-5920

*धनिया* 4801 —-6801

*लहसुन* 7000–22800

*मैथी* 5201—- 7701

*अलसी* 4400—-5170

*सरसों* 4396—-5030

*तारामीरा* *NIL*

*इसबगोल* 10100–18250

*प्याज* 500—-2000

*कलोंजी* 10699-16406

*तुलसी* 18800-18800

*डालर* 8000—-12801

*तिल्ली* 13899–16240

*मटर* 2741—-2811

*असालीया* 9881–10888

*मुग* 5600—-5600

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
site-below-footer-wrap[data-section="section-below-footer-builder"] { margin-bottom: 40px;}