कृषि दर्शनकृषि उपज मंडी भाव

कृषि उपज मंडी  मन्दसौर भाव 06 अक्टूबर 2023 शुक्रवार

***********

कृषि उपज मंडी  मन्दसौर भाव 06 अक्टूबर 2023 शुक्रवार

 शनिवार को मंडी चालू रहेगी

  [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

 *मक्का* 1900—-2390

 *उड़द* 6600—-9400

 *सोयाबीन* 3550—-4690

 *गैहु* 2450—-3053

 *जौ* 1681—-1853

 *चना* 5300—–5899

 *मसुर* 5750—- 6200

 *धनिया* 5350—–6984

 *लहसुन* 6001—16500

 *मैथी* 5500—–6720

 *अलसी* 4461—-4951

 *सरसों* 4711—-5120

 *तारामीरा* *NIL* 

 *इसबगोल* 16201–21000

 *प्याज* 661–2281

 *कलोंजी* 11900—17000

 *तुलसी* 17799-21753

 *डालर* 11000-14800

 *तिल्ली* 13100-16001

 *मटर* 2200—-4001

 *असालीया* 8746–10501

 *मुंग* *NIL* 

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
site-below-footer-wrap[data-section="section-below-footer-builder"] { margin-bottom: 40px;}