कृषि उपज मंडी भावकृषि दर्शन

कृषि उपज मंडी  मन्दसौर भाव 12 जुलाई 2023 बुधवार

*******************

कृषि उपज मंडी  मन्दसौर भाव 12 जुलाई 2023 बुधवार

  [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ 

 *मक्का* 1810—2360

 *उड़द* 4201—6500

 *सोयाबीन* 4400—4921

 *गैहु* 2200—2602

 *जौ* 1670—1810

 *चना* 4201—4705

 *मसुर* 4801– 5611

 *धनिया* 5400—7001

 *लहसुन* 7100–18700

 *मैथी* 5251—6899

 *अलसी* 4281—4781

 *सरसों* 4780—5052

 *तारामीरा* *NIL* 

 *इसबगोल* 21700–24350

 *प्याज* 380–1561

 *कलोंजी* 11800–17191

 *तुलसी* 14200-17000

 *डालर* 8101–11701

 *तिल्ली* 9300-15400

 *मटर* 2090—-3011 

 *असालीया* 8700—9797

 *मुंग* 5400–5400 

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
site-below-footer-wrap[data-section="section-below-footer-builder"] { margin-bottom: 40px;}