कृषि उपज मंडी भावकृषि दर्शन

कृषि उपज मंडी मन्दसौर भाव 30 मई 2023 मंगलवार

*********************

कृषि उपज मंडी मन्दसौर भाव 30 मई 2023 मंगलवार

  [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ 

 *मक्का* 1930—2108

 *उड़द* *NIL* 

 *सोयाबीन* 4640—5401

 *गैहु* 2250—2597

 *जौ* *NIL* 

 *चना* 4200—4750

 *मसुर* 4950– 5580

 *धनिया* 4301—6800

 *लहसुन* 3411–10900 

 *मैथी* 4754—6343

 *अलसी* 2900—4381

 *सरसों* 4400—4710

 *तारामीरा* 4800—5000

 *इसबगोल* 15000–20000

 *प्याज* 231——790

 *कलोंजी* 11910–16231

 *तुलसी* 9500-18301 

 *डालर* 8500-10500

 *तिल्ली* 12691-13000 

 *मटर* 2399—2954 

 *असालीया* 5858—-8791

 *मुग* *NIL* 

[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[

🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎤

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
site-below-footer-wrap[data-section="section-below-footer-builder"] { margin-bottom: 40px;}